۱۳۹۲ بهمن ۲, چهارشنبه

.

«بر این گمان‌اید که ملامت کلام می‌کنید، و سخنان کسی که دست شسته از امید، باد است؟»

کتاب ایوب
باب ششم
قاسم هاشمی‌نژاد


آن‌قدر نزدیک بودم که می‌پرسیدم دیگر دوری ممکن است؟ و پاسخ این بود که هه... چه بدخیالی، معلوم است که نه.
آن‌قدر دورم و غریب، که می‌پرسم باز نزدیکی ممکن است؟ و پاسخ هم... دور است و غریب.
از این رفت‌وآمد بی‌رحم امید، خسته‌ام.
دور و غریب و خسته‌ام.

هیچ نظری موجود نیست: