۱۳۹۳ مرداد ۱۶, پنجشنبه

.

«شاید وقتی خود را درمی‌یابیم که مشتاق، همه‌چیز را می‌خواهیم، به خاطر این است که همان‌وقت، به شکل ترسناکی، می‌توانیم دیگر هیچ‌چیزی نخواهیم.»
...
«برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده.»
...
«... و تو نمی‌دانستی همه‌ی معجزه‌ها فقط یک‌بار تکرار می‌شوند.
تو مگر این چیزها را حالا بدانی.
تو مگر این چیزها را حالا به یاد آوری.»سیلویا پلات
ارنست همینگوی (امیدوارم)
قاسم هاشمی‌نژاد


* چه‌قدر خوب است که پیش از تو کسانی از تو نوشته‌اند.
بسیار موجزتر، بهتر، از آن‌چه تو می‌توانی در خیال حتی بنویسی.  

هیچ نظری موجود نیست: