۱۳۹۲ آبان ۱۲, یکشنبه

.

آدم‌هایی هستند که آدم از اندوه و سکوت‌شان می‌ترسد.
آدم‌هایی که انگار پشتت به خنده و شوخ‌طبعی و حال خوششان گرم است، حتی اگر گاهی حرصت دربیاید که آخ که چه دل خوشی دارند.
آدم‌هایی هستند که انگار آخرین سنگر جهان‌اند و آدم از غم و سکوتشان، بدجوری از جهان ناامید می‌شود، بدجوری می‌ترسد. 

۱ نظر:

Asleep Dragon گفت...

"آن که هرگز - چون کلید گنج مروارید -
گُم نمی‌شد از لب‌ش لبخند،
خواه روز صلح و بسته مِهر را پیمان،
خواه روز جنگ و خورده بهرِ کین سوگند
...
این نخستین بار شاید بود
کآن کلیدِ گنجِ مرواریدِ او گُم شد.."« م. اُميد»