۱۳۹۳ آبان ۱۹, دوشنبه

.

بعد از ماه‌ها چند کلمه حرف زدیم. گفت آن روزها برایت شمع روشن کرده بودم.
و نمی‌دانست که با گفتن از آن روشنایی کوچک، چه شب تار بی‌‌پایانی را روشن می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: