۱۳۹۳ دی ۱۳, شنبه

.


«... توضیح دادم که احساسات می‌گذرند، رنج کشیدن می‌ماند.
می‌گوید نه، احساسات باز می‌گردند، خواهی دید.»

خاطرات سوگواری
رولان بارت
نشر حرفه هنرمند

هیچ نظری موجود نیست: