۱۳۹۴ اسفند ۹, یکشنبه

.

دیده‌ای وقتی آن‌که باید درد از دلت بردارد، برنمی‌دارد، درد چطور مضاعف می‌شود؟ تصاعدی، به توان هزار هزار؟ 

۱ نظر:

Hasty Madani گفت...

سلام آذین همیشه به یادم
مدتی بود که گمت کردم و با سماجت تمام پیدات کردم دوباره..
آره! به این مضاعفی دچار بودم و میشم و هی به خودم، باورهام و آدمهام شک میکنم!