۱۳۹۳ مهر ۲۷, یکشنبه

تو را به اولین نگاه خیس ماجرا، بیابرای من همیشه تجمیع ِناشدنی ِصداقت و جسارت و حجب و شرم بوده‌ای و کلمه‌هات، خنکای مرهم بوده‌اند روی شعله‌ی زخمی.
امشب هم پسر جان، امشب هم.
ممنونم.

هیچ نظری موجود نیست: